Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Risken för smittspridning av coronaviruset är som störst på mansdominerade arbetsplatser, livsmedelsbutiker och skolverksamheter. (Gäller vecka 12). Andra platser där smittspridningen kan öka är spontana träffar för motorintresserade ungdomar och vänthallar i anslutning till kollektivtrafik.

Här är platserna i Halland där risken för coronasmitta är störst

Smittspridningen är fortsatt hög i Halland jämfört med andra län vilket ökar trycket på sjukvården och bemanningsläget är ansträngt. Detta trots att råd och rekommendationer följs i hög utsträckning i de flesta kommuner. Det visar en rapport från Länsstyrelsen i Halland.

I rapporten pekas flera områden och situationer med risk för ökad smittspridning ut. Däribland livsmedelsbutiker. Vid kontroller har inspektörerna noterat en tendens att många besöker livsmedelsbutiker i par eller i grupp och att kunder inte håller avstånd vid kassalinjen.

Även större manligt dominerade arbetsplatser pekas ut som en källa till smittspridning. Förra veckan, vecka 11, visade smittspårningen i Halland att smittspridningen främst sker på stora företag där fysisk närvaro krävs. Företagen som sticker ut är mansdominerade med stora arbetslag där arbete utförs dygnet runt.

Smittspridningen är hög i skolverksamheter runt om i länet

Kommunerna har gett sin lägesbild (daterad 22 mars) över coronasituationen i deras verksamheter. I Varberg önskar kommunen råd angående hur man motiverar medarbetarna att ta Astras vaccin utifrån rapporterade biverkningar och ser också ett ökat antal smittade elever i grundskolor och fler klustersmittor. Särskilt påverkad är gymnasiesärskolan på grund av smitta bland personalen. Företagshälsovården (Kommunhälsan) har kopplats in på enheter för att motverka stress och oro.

Falkenbergs kommun rapporterar att elever mår dåligt av distansundervisning och planerar att öka undervisningen på plats för de elever som har störst behov av det, prioriterad är elever i årskurs 9 och årskurs 3.

I Halmstad har kommunen två verksamheter som påverkas betydligt av smitta (socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen) och att personaltillgången kan påverkas ytterligare på grund av minskad vaccintillgång, ökad provtagning vid nära kontakter för smitta på arbetsplatsen samt restriktioner för gravida. Halmstads kommun planerar för att återgå till undervisning i skolorna för årskurs 7 till 9 under vecka 16.

I Kungsbacka kommun har flera årskurser inom grundskolan distansundervisning och avdelningar på förskolor och fritidshem hålls stängda på grund av smitta eller hög personalfrånvaro. Men det är på gymnasieskolan som smittspridningen har betydande påverkan på verksamheten.

I Hylte finns rapporter om att flertalet smittade elever och personal i ungdomsverksamheter. Ett fritidshem har fått stänga tillfälligt och även en årskurs på grundskolan har fått påbörja distansundervisning.

Kommunerna har även lyft att det finns ett samverkansbehov gällande spontana träffar med motorintresserade ungdomar samt förekomst av trängsel i vänthallar kopplad till kollektivtrafik.

Så här ser efterlevnaden av rekommendationerna ut i kommunerna

Efterlevnaden av råd och rekommendationer i Halland ligger på medel med motiveringen att smittspridningen är fortsatt hög trots att kommunerna rapporterar en generellt hög efterlevnad. I Falkenberg och Hylte bedöms efterlevnaden följas i hög utsträckning av kunder/besökare, verksamhetsutövare och elever. Likaså i Halmstad och Varberg men i dessa kommuner hamnade efterlevnaden hos elever och kunder/besökare på medel. I Laholm och Kungsbacka finns ingen information om efterlevnad av rekommendationer rapporterat.

Lokala restriktioner gällande munskydd förlängdes den 18 mars tills vidare:

Engångsmunskydd ska användas i situationer där nära kontakt med andra personer inomhus och under en längre tid inte går att undvika, till exempel på arbetsplatser och i kollektivtrafiken. Resor med kollektivtrafiken som inte är nödvändiga ska även fortsatt undvikas.

Källa: Länsstyrelsen i Halland