Fysioterapeuter motsätter sig att LOF avskaffas

Fysioterapeuter över hela landet har gått samman i ett upprop för att stoppa regeringens planer på att avskaffa deras ersättningssystem.
– Om LOF avvecklas kan det bli tufft för den övriga primärvården att täcka upp för våra cirka 55 000 behandlingar per år i Halland, säger Jasmine Båtelson som driver Fysiosport i Varberg.