Fortfarande sprit, sex och kränkningar i studenternas poängjakt

Äta upp en cigarettfimp, slicka någon på könsorganet och hoppa i Nissan från den ofärdiga Gamletullsbron. Tävlingarna som sistaårseleverna på Kattegattgymnasiet arrangerat har fått både elever och personal att reagera. Skolledningen beslutade att kontakta studentkommittén och blåsa av lekarna, vilket fick elever att protestera och uppmana till skolk.