Förstoppning var cancer – patient dog

Sjukhuset gör en anmälan av hur en patient med tjocktarmscancer hanterades. En vårdskada kan inte uteslutas ligga bakom patientens död.