Färre besökare väntas på Klitterbadet och Pingvingen efter nya restriktioner

Antalet besökare som vistas i lokalen begränsas, tidsbokningar införs och avgränsningar mellan olika sektioner är några av åtgärderna Klitterbadet och Pingvinen kommer införa.