Får 410 000 för att utveckla jobb och tillväxt i skogen

En strategi för att bättre ta till vara på den halländska skogen har påbörjats där målet är att skapa tillväxt och jobb på ett hållbart sätt. Länsstyrelsen har fått 410 000 kronor för ändamålet där alla berörda i skogens värdekedja kommer inkluderas.