Expert listar farliga svampar som finns i de halländska skogarna

Kill Persson, svampkonsulent, visar farliga svampar som man verkligen ska passa sig för. Titta i klippet ovan.