EU-lagen skulle rädda naturen – men vem vill följa Benjamin?

Världens länder har kommit överens om att försöka hejda krisen för biologisk mångfald. Samtidigt var Sverige med och stoppade en ny EU-lag som skulle accelerera arbetet.
Inför EU-valet den 9 juni hänger frågan i luften och i Sibbarp står en mjölkbonde vid sin nyanlagda våtmark och säger vad han tror krävs för att fler ska vilja bidra.