Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Emma Lundström ska kartlägga invasiva växter i Halland

Nu slår länsstyrelsen tillbaka mot de invasiva växterna. För att få överblick och hitta lämpliga sätt att bekämpa de ovälkomna arterna har man anställt en handläggare som enbart ska fokusera på detta.

Emma Lundström heter naturvårdshandläggaren som sedan två månader är den som ska ta upp kampen mot de förhatliga inkräktarna. Hon berättar att det är regeringen som har skjutit till pengar för tjänsten för att markera allvaret i frågan.

Parkslide inte prioriterat

En viktig del i hennes jobb är att skaffa en överblick över hur utbredningen av de invasiva arterna ser ut i Halland.

- Parkslide , till exempel, är spridd i hela länet och kommer ursprungligen från trädgårdsnäringen. När någon har dumpat trädgårdsavfall eller flyttat jordmassor i samband med ett bygge så räcker det att en rotbit följer med. Vips, så har man parkslide även på det nya stället.

Men trots parkslidets stora växtkraft och förmåga att sprida sig kommer växten inte att vara den mest prioriterade i Emma Lundströms arbete.

Orsaken är att varken den, eller den lika ettriga släktingen jätteslide, som också trivs i Halland, finns med på EU:s lista över invasiva arter som det är lagkrav på att bekämpa. Listan omfattar 66 arter, varav 12 finns spridda i Sverige. Det är förbjudet att ”importera, sälja, byta, odla, transportera, använda och hålla levande exemplar av” dessa växter. Det är markägaren som har ansvaret för att begränsa spridning och bekämpa växterna på EU-listan. Länsstyrelsen har en samordnande roll och bedriver tillsyn på området.

- Länsstyrelsen måste alltså prioritera tillsyn på de EU-listade arterna. Därför kommer vi tyvärr inte att ha resurser att arbeta så mycket med parkslide som det ser ut nu. Vi gör däremot småskaliga försök med bekämpning av växten, framför allt inom skyddade områden säger Emma Lundström.

Gul skunkkalla i känslig miljö

På EU-listan återfinns dock flera andra arter som också ställer till problem i den halländska miljön. Liksom parkslide sprider de sig snabbt och skuffar undan inhemska arter som normalt skulle funnits på platsen.

- På EU-listan finns bland annat gul skunkkalla som är vanligare i Halland än i övriga Sverige. Där finns också jättebalsamin och jätteloka, säger Emma Lundström.

Trots att inte parkslide kvalat in bland växterna som aktivt ska bekämpas inom EU kan det förhoppningsvis ändå bli tuffare tag mot arten längre fram. Naturvårdsverket arbetar med ett förslag på en svensk lista över arter som måste hanteras och som kan presenteras nästa år.

- Parkslide är en het kandidat – och om den kommer med får vi förhoppningsvis medel för att jobba mer med den, säger Emma Lundström.

Hjälp till att rapportera invasiva växter!

•På invasivaarter.nu kan du enkelt rapportera alla invasiva främmande växter och djur som tas upp på EU:s lista före år 2019.

•Några av dem finns redan i Sverige och andra riskerar att komma hit.

•Här kan du också rapportera fyra vanliga invasiva arter som inte är EU-listade, nämligen parkslide, blomsterlupin, sjögull och vresros.

•Genom att rapportera var invasiva arter finns hjälper du myndigheter och andra i arbetet med att planera och prioritera för att förebygga och hindra spridning.

Källa: Naturvårdsverket