Elev misstänks ha hotat spränga skolan och döda rektorn

Bråket gällde till en början ett pennliknande föremål. När pojken inte fick ha kvar den blev han arg.
Enligt en skolanställd hotade han att spränga skolan och mörda rektorn.