Digital sköterska används även i Halland – men på ett säkrare sätt

Digitala sköterskor har blivit ett sätt för vården att spara tid och resurser. Men det verktyg som införts i flera regioner har gjort en rad felbedömningar och utreds nu av Läkemedelsverket. Även Region Halland använder samma teknik, men har anpassat den för att öka patientsäkerheten.
– Just nu känner jag ingen oro alls, men det är klart att vi följer utvecklingen, säger Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt, digitaliseringschef i närsjukvården.