Dieselpriset på väg att knäcka yrkesfiskare

Det höga dieselpriset gör att den redan tuffa situationen för yrkesfiskarna har blivit ännu värre.
– Det kommer snart inte finnas färsk fisk att få tag i om inget görs från politiskt håll, säger Björn Ulups.