De medicinska sekreterarna ger inte upp lönekampen

Över 1 000 personer har skrivit under de medicinska sekreterarnas löneuppror och nu sprider sig ringar på vattnet. Kollegor runt om i landet har hört av sig till initiativtagarna i Halland. Men än lyser politikernas agerande med sin frånvaro, menar Jessica Andersson, Jasmine Johansson och Anna Johansson.