Därför följde inte läkaren reglerna: ”Brist på donatorer och en vilja att hjälpa barnlösa”

Vad fick fertilitetsläkaren att gå ifrån reglerna? Var det kort och gott något så grundläggande som att vilja hjälpa barnlösa par? Journalisten Håkan Bergström, som troligen var den enda som frågade ut läkaren, gissar att han agerade inom det handlingsutrymme som den tidens läkarroll medgav.
– Hans hårresande övertramp uppstod sannolikt ur en missriktad välvilja.