Dags att ta en vårdos mot covid

Snart blir det möjligt att boka tid för en ny dos covidvaccin. Liksom tidigare är det bara vissa grupper som rekommenderas att fylla på sitt skydd. Hit räknas alla som är 80 år och äldre och 65–79-åringar som har en daglig omsorgsinsats, exempelvis hemtjänst.
En nyhet är att den som vill vaccinera sig mot covid-19, men inte hör till en rekommenderad grupp, nu får betala en avgift.