Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/1

Dåtid och framtid i fokus på länsstyrelsens miljökonferens

Att minska klimatutsläppen och gynna den biologiska mångfalden är två svåra nötter som måste knäckas för att Halland ska lyckas nå miljömålen.
– Bilden är ganska klar. Mycket har gjorts men alltför lite, säger landshövding Brittis Bentzler.

År 1999 beslutade riksdagen om 16 nationella miljömål för Sverige. I 20 år följdes målen upp och för Hallands del nåddes endast ett av dem, skyddande ozonskikt. Och det var inte ett resultat av lokala ansträngningar utan av internationellt arbete. Men Halland sticker inte ut, även nationellt sett så nåddes väldigt få mål.

LÄS MER: Halland når inte sina miljömål

Mycket måste göras

En tillbakablick på utvecklingen och framtidsutsikterna för miljömålen stod därför i fokus under länsstyrelsens digitala miljömålskonferens som hölls under fredagen.

– Jag är väldigt nöjd. Dels för att intresset var stort och dels för att konferensen visar att det är mycket som har hänt de här åren. Visst, vi har inte nått miljömålen men stora förändringar är ändå genomförda, säger Brittis Bentzler.

Som exempel på områden där utvecklingen gått i positiv riktning nämner hon utbyggnaden av fjärrvärme och att utsläppen inom industrin har minskat.

– Jag tycker att det är viktigt att synliggöra att det kan ske stora förändringar för det ger ju lite hopp om framtida förändringar, säger Bentzler.

Bebyggd åkermark ett stort problem

För Hallands del kvarstår dock stora utmaningar, bland annat vad gäller klimatutsläpp och biologisk mångfald. Biltrafiken orsakar fortfarande stora koldioxidutsläpp och exploateringen av åkermark har ökat med tio procent sedan 1999. Vilket både påverkar växter och djur och förmågan att kunna producera livsmedel.

För att kunna nå miljömålen tror Brittis Bentzler att det behövs en gemensam strategi mellan flera aktörer, kommuner, länsstyrelsen och regionen, kring några av de största utmaningarna.

– Då handlar det bland annat om transporter. En annan bit är att vi behöver samlas kring att motverka förlust av biologisk mångfald. Där krävs många åtgärder och att minska exploatering av åkermark är en sak, men också att återskapa delar av det som gått förlorat, säger Bentzler.

Hallands miljömål

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt Ingen regional bedömning Ingen regional bedömning

Säker strålmiljö Ingen regional bedömning Ingen regional bedömning

Ingen övergödning

Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv

Källa: Länsstyrelsen