Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

 Bild: HP/arkiv
Bild: HP/arkiv

Coronaviruset: Intensiv provtagning i Halland har gett resultat – ”Söker man så hittar man”

Halland är en av de regioner med flest konstaterade fall av covid-19 i förhållande till antalet invånare, visar en ny sammanställning av Folkhälsomyndigheten. En förklaring är en effektiv provtagning, enligt Region Halland.
– Vi ligger på ungefär hälften av andelen provtagningar som Sydkorea gör i förhållande till sin befolkning, vilket är en väldigt bra siffra, säger Mats Erntell, läkare på smittskyddsenheten i Halland.

På måndagen meddelade Region Halland att ytterligare fyra personer i länet testats positivt för det nya coronaviruset. Totalt har 44 hallänningar konstaterats smittade av covid-19. Hylte är fortsatt den enda halländska kommun utan bekräftad smitta.

Samtliga av de nya fyra fallen har milda eller måttliga symtom och alla utom en person är hemma. En person finns på sjukhus och vårdas på infektionskliniken, uppger kommunikationsdirektör Johanna Wiechel-Steier.

På måndagen meddelade Region Halland även att ett 30-tal operationer på sjukhuset i Varberg fick ställas in under förra veckan. De kommer att senareläggas med anledning av att regionen behöver minska planerad vård för att säkra den akuta vården.

I Halmstads kommun fattade man beslut om att stänga alla restauranger på äldreboenden och äldrelägenheter för att minimera antalet besök och begränsa smittspridningen av coronaviruset.

I hela Sverige har nu fler än 1000 personer konstaterats smittade med covid-19. Sju personer har dött till följd av virussjukdomen.

Halland i toppen – intensiv provtagning

Folkhälsomyndigheten redovisar nu siffror som visar så kallad incidens, vilket är antalet smittade per 100 000 invånare, i landets samtliga regioner. Halland med sina drygt 333 000 invånare placerar sig på fjärde plats med 13 fall per 100 000 invånare*, vilket är en högre siffra för incidens än regioner som exempelvis Västra Götaland (10), Jönköping (12) och Värmland (11).

Enligt Mats Erntell, läkare på smittskyddsenheten i Halland, är en förklaring till Hallands höga placering på listan att provtagningen i länet har varit effektiv.

– Halland hör till ett av de landsting som har ett eget laboratorium. Det innebär att vi har en stor provtagningskapacitet där vi snabbt kan skicka prover på analys och få svar. De landsting som måste skicka prover till andra landsting har av naturliga skäl svårare att få svar, säger han.

Mats Erntell tillägger att provtagningen i Halland dessutom har varit intensiv. Han drar paralleller till effektiviteten i Sydkorea – där cirka 20 000 personer testas dagligen.

– Vi har testat väldigt frekvent. När jag tog del av siffrorna i förra veckan gjorde jag en överslagsräkning och en grov uppskattning är att vi ligger på ungefär hälften av andelen provtagningar som Sydkorea gör i förhållande till sin befolkning, vilket är en väldigt bra siffra. Vi riktar dessutom vår provtagning mot intressanta grupper, och testar inte slumpmässigt.

Det finns dock en osäkerhet i statistiken över antalet covid-19-smittade personer i Sverige. I förra veckan kom nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att endast testa sjuka personer. Bakgrunden är att många får mycket milda symptom och därför anser myndigheten att det viktiga är att använda resurserna till att skydda människor i riskgrupperna och sjukvårdspersonalen.

Fortsatt ingen allmän smittspridning i Halland

Det finns nu en allmän smittspridning i främst Stockholmsområdet och till viss del i de andra storstadsregionerna. Det bekräftade statsepidemiolog Anders Tegnell på måndagens presskonferens. I dessa områden är det därför viktigt att försöka isolera de äldre och riskgrupperna samt om möjligt – jobba hemifrån, uppgav statsepidemiologen.

I Halland finns det dock ännu inget som tyder på en samhällsspridning, även om antalet smittade ökar, menar Mats Erntell.

– Vi är än så länge trygga med att vi inte hittat något som tyder på en allmän smittspridning. De fall som har konstaterats i regionen har koppling till riskområden utomlands, eller har varit i kontakt med personer som har varit i något av dessa områden, säger han.

Tills vidare är det som gäller att stanna hemma om man känner sig sjuk. De allra flesta som får covid-19 får lindriga symptom och behöver inte sjukvård, men det är viktigt att inte föra smittan vidare.

Misstänker man att man har smittats med det nya coronaviruset så ska man stanna hem tills man är helt frisk och därefter ytterligare två dagar.

*13 fall per 100 000 invånare i Halland baseras på statistik hämtad från Folkhälsomyndighetens hemsida på måndagen den 16 mars klockan 14.30. Då var antalet smittade personer i Halland 42, alltså 2 färre fall än vid dagens slut.