Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggboom mångmiljardaffär i Halland

Byggboomen i bostadsbranschen håller i sig. Byggandet av flerbostadshus ligger på den högsta nivån sedan Miljonprogrammets tid på 1970-talet. Ifjol påbörjades byggandet av närmare 2 500 lägenheter i Halland. Siffran för 2017 ännu högre, drygt 3 000 nya lägenheter till ett sammanlagt värde av närmare 5 Mdr, enligt Hallands Affärers beräkningar.

Bostadsbyggandet ökar i hela landet. Under förra året byggdes det 64 000 bostäder. Ändå är bostadsbristen påtaglig. För att tillgodose behovet krävs enligt Boverket att cirka 700 000 nya bostäder byggs de kommande tio åren.

Runt om i Halland byggs det som aldrig förr. Bara i år förväntas påbörjande av drygt 3 000 nya lägenheter i länet, flest i Kungsbacka och Halmstad. Största ökningen jämfört med föregående år sker i Falkenberg och Varberg där uppgifter från länsstyrelsen pekar på att byggandet av småhus och flerbostadshus stiger med 60 respektive 46 procent. Siffran för Halmstad är 18 procent.

Som exempel kan nämnas projektet Tegelbruket vid norra infarten i Halmstad där 330 hyresrätter byggs i tre punkthus samt kvarteret Borgen på Söder där det kommunala fastighetsbolaget, HFAB, uppför 179 lägenheter. Vidare flaggas det för 700 nya bostäder på den gamla Jutantomten i Oskarström.

Byggtakten av bostäder är rask. Totalt i år handlar det i Halland om 3 112 lägenheter till ett beräknat värde av cirka 4,9 Mdr.

När det gäller Hylte kommun är de planerade byggprojekten de första nyproducerade bostäderna i kommunen sedan 2008!

– Nya bostäder behövs och byggboomen ger ett väldigt driv i svensk byggindustri och ute i kommunerna där det finns ett genomgående stort engagemang för att se till att människor får tak över huvudet, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP).

Hela byggsektorn upplever en enorm hausse och går mot ännu ett guldår, inte minst när det gäller bostadsmarknaden.

Antalet byggföretag är svårt att beräkna eftersom det förekommer många enskilda firmor och utländska aktörer på banan. Enligt uppgift hos SCB finns det 5 000 aktiva i byggbranschen i Halland (hantverkare och tjänstemän).

– Enligt våra beräkningar finns det ungefär 300 halländska byggföretag av varierande storlek med anställd personal, uppger Mikael Tovstedt, Halmstad, chef vid BI, Sveriges Byggindustriers avdelning Syd. I vårt län har vi 85 medlemsföretag och en genomsnittlig månadslön ligger på omkring 34 000 kronor.

Rekryteringsbehovet av bygg- och anläggningsarbetare är rekordstort.

– Branschen lider av både personal- och kompetensbrist, säger han. Tillskottet av nya medarbetare är mindre än pensionsavgångarna. Antalet platser på gymnasiala byggprogram är för få och tyvärr väljer mer än var tionde som tagit examen, att söka sig till ett annat yrke. Många ungdomar tycker tyvärr att det är ett för tufft och slitsamt jobb och väljer andra yrkesinriktningar.

Av aktiva byggnadsarbetare i Halland, exklusive Kungsbacka, är ungefär tre fjärdedelar anslutna till den fackliga organisationen Byggnads.

– Uppslutningen är god och medlemmarna representerar många yrkeskategorier, säger Jesper Carlsson, avtalsansvarig på fackliga Byggnads Väst. Som läget är idag är praktiskt taget alla som gått sin utbildning garanterade ett arbete och det är en styrka för branschen.

En karriär inom byggbranschen är något att bygga på…