Begäran om tvångsvård försenades – digital fax åberopas

Intyget att en patient borde omhändertas enligt LVM skickades med posten. Det kom fram tio dagar senare och åtgärden kunde inte genomföras.
Socialförvaltningen har gjort en avvikelseanmälan och tipsar om att använda den digitala faxen.