Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Framtiden. Jonas Nilsson, LRF Konsult, Mattias Bengtsson, äggproducent, Jörgen Karlsson och Irene Falkenström, Falkenbergs Sparbank samt Carl Dyrendahl, LRF Konsult ser ljust på den.

Bönderna i Halland ser ljuset

Den största framtidstron inom lantbruket finns bland yngre lantbrukare i Halland. Det visar årets Lantbruksbarometern som har tagit pulsen på lantbrukare runt om i landet.

Med den yngre generationen förändras lantbruket från att ha varit små och fler företag till att bli större och färre företag.

– De yngre har en omvärldsbild och ett marknadsintresse som får dem att satsa på en inriktning och slå vakt om sin nisch, säger Carl Dyrendahl, lantbruksekonom på LRF Konsult.

Lantbrukarna har fått besvara hur de upplever sin lönsamhet i dag och hur de tror att den kommer att bli framöver. Sju av tio lantbrukare i landet anser att lönsamheten är ganska dålig eller mycket dålig. Av dem är de allra flesta mjölkbönder.

Men i Halland är förhoppningarna på en lönsam framtid större än vad den är i övriga delar av landet, åtminstone bland dem som driver köttproduktion, ägg- och fjäderfäproduktion eller är växtodlare.

– Allra mest positiva är producenterna av griskött. Svenskt kött har ett mervärde och är starkt efterfrågat av konsumenterna. Men vi har absolut inget överskott på griskött utan är självförsörjande till mellan 60 och 70 procent, säger Jonas Nilsson, affärsrådgivare på LRF Konsult.

Grisproducenterna tillsammans med fjäderfäföretagarna är de som mest tror på nyinvesteringar. Ut- låningen till lantbruket ligger enligt alla banker på 300 miljarder kronor och har de senaste åren vuxit med fem procent varje år.

– Lantbruk är väldigt kapitalkrävande vid nybyggnation och inköp av maskiner. Konsekvensen blir att satsande lantbrukare har högre belåning än övriga. Men soliditeten inom näringen är totalt sett hög, säger Irene Falkenström, lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.

Blygsamma 22 procent tror att det svenska lantbruket står sig bra i konkurrensen med lantbruk i andra europeiska länder. Men 78 procent av de unga lantbrukarna vill rekommendera andra unga att bli lantbrukare.

– Det visar att det är ett utmanande och stimulerande yrke med framtidsutsikter, säger Jörgen Karlsson, lantbruksrådgivare på Falkenbergs Sparbank.

I årets Lantbruksbarometern medverkade 1 000 lantbrukare som intervjuades av Sifo på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.