Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Stina Stjernkvist/TT
Bild: Stina Stjernkvist/TT

Användandet av antidepressiva har fördubblats bland halländska ungdomar

Användandet av antidepressiva läkemedel bland ungdomar har mer än fördubblats i Halland de senaste tio åren. Bland Falkenbergs gymnasieelever anger tjejer allt oftare än killar att de är nedstämda och ledsna.

Den senaste tioårsperioden har användandet av antidepressiva läkemedel fördubblats i Halland i åldersgruppen 15-19 år, visar statistik från Socialstyrelsen. I dag använder nästan åtta procent av tjejerna i åldersgruppen respektive tre och en halv procent av killarna antidepressiva läkemedel.

– Under 2020 hade vi kontakt med knappt 9 procent av alla 0-18-åringar. Bland tonåringar är klinisk depression en vanlig anledning till kontakt med oss, säger Markus Andersson som är psykolog och ledningsansvarig vid Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) i Region Halland.

Han betonar att psykisk ohälsa idag är mer uppmärksammat än förr samt att skolan har blivit bättre på att uppmärksamma problem, vilket kan förklara statistiken.

Falkenbergs kommun mot psykisk ohälsa

Inom Falkenbergs kommun finns ett flertal arbetsmetoder för skolan att fånga upp psykisk ohälsa. Bland annat drivs projektet TSI, tidiga samordnade insatser, vilket är ett politiskt initierat samverkansprojekt som syftar till att tidigt upptäcka barn och elevers behov av stöd. Skolfam och SIP är ytterligare exempel. Det genomförs även elevhälsoenkäter där eleverna själva besvarar frågor kring sin hälsa.

– Arbetet med att uppmärksamma psykisk ohälsa är mycket viktigt för oss. Elevhälsoenkäterna är ett sätt som möjliggör detta då alla elever svarar på dessa, säger Åse Bülow, verksamhetschef för barn- och elevhälsa i Falkenbergs kommun.

Ledsamhet och nedstämdhet vanligt

Enkäterna besvaras av högstadie- och gymnasieelever och visar att bland Falkenbergs gymnasieelever svarar tjejer i dubbel så hög utsträckning som jämnåriga killar att de ofta eller alltid har svårt att sova och att de har en ganska eller mycket negativ uppfattning om sig själva. I fem gånger högre utsträckning svarade tjejer att de ofta eller alltid kände sig ledsna och nedstämda.

– Vi har uppmärksammat i enkäterna att tjejer generellt rapporterar att de mår sämre. Under de senaste åren har det gjorts stora satsningar inom elevhälsan i Falkenberg och vi planerar ytterligare åtgärder 2021 och 2022, säger Åse Bülow.

Även Bup i Halland har uppmärksammat att fler tjejer än killar tycks må dåligt.

– Självskattad psykisk ohälsa har ökat i hela landet under lång tid och flickor självrapporterar om psykisk ohälsa i högre utsträckning än pojkar. Klinisk depression är dubbelt så vanligt bland flickor som hos pojkar, säger Markus Andersson.

Han lyfter åtgärder som Barn- och ungdomspsykiatrin gör men även de som individen själv kan göra för att må bättre.

– Vi hjälper ungdomar genom behandling att skapa rutiner med sömn, kost och fysisk aktivitet. Det är faktorer som är viktiga för allas välmående, inte begränsat till enbart ungdomar, säger han.

Även socialt umgänge är viktigt för det psykiska välmåendet. Något som har försvårats på grund av distansundervisning och rekommendationer om minskade sociala kontakter.

– Vi har sett en ökning av av sökande till Bup sedan pandemin startat. Många ungdomar vi har kontakt med tycker distansundervisning är både svårare och tråkigare och att deras välmående har påverkats negativt av det.

Så fungerar antidepressiva läkemedel

Depression och nedstämdhet kan behandlas på olika sätt. Vilken behandling man erbjuds beror på individens symtom och önskemål. Människor reagerar olika på läkemedel vid depression. Därför är det relativt vanligt att individen behöver ändra dos eller byta läkemedel för att behandlingen skall fungera så bra som möjligt.

Antidepressiva läkemedel påverkar signalsubstanser som finns i hjärnan. Signalsubstanser är ämnen som behövs för att olika nervceller i hjärnan ska kunna kommunicera med varandra. Exempel på sådana ämnen är serotonin, noradrenalin och dopamin.

Effekt av antidepressiva kan dröja upp till några veckor innan individen börjar må bättre och några månader innan läkemedlet ger full effekt.

Källa: 1177.se

Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Är läget akut ska man alltid ringa 112 eller kontakta närmaste psykiatriska akutmottagning.

Vårdguidens sjukvårdsrådgivning. Telefonnummer 1177

Mind - självmordslinjen. Telefonnummer 90101 och chatt www.chatt.mind.se

Jourhavande medmänniska. Telefonnummer 087021680

Bris, barnens telefon. Telefonnummer 116111

Bris, vuxnas telefon för barn. Telefonnummer 0771505050