Antalet elever i Varbergs kommun med behörighet till gymnasiet minskar

Antalet elever som har behörighet till gymnasiet sjönk med nästan fyra procentenheter i Varbergs kommun jämfört med året innan. Det innebär att man dessutom tappar förstaplatsen i Halland.