Antal lodjur i Halland regleras – jaktförbud råder fortfarande

Naturvårdsverket har beslutat om hur många lodjur som bör finnas i Halland – länsstyrelsen ser gärna det dubbla antalet individer. Experten Martin Broberg anser inte att rovdjuren kommer att öka hotbilden mot tamdjur.