Allt du behöver veta om coronaviruset

Här samlar vi all information du behöver veta om covid-19 eller coronaviruset som det kallas. Informationen är hämtad från Folkhälsomyndigheten.

ANNONS
|

Artikeln är från mars 2020.

Vad är coronaviruset?

Corona är ett samlingsnamn för ett stort antal olika virus i coronafamiljen. De allra flesta finns enbart hos djur men sju av dem kan smittas mellan djur och människor. Fyra av dem orsakar bara vanliga förkylningar men tre av dem tillhör Sars-corona och mers-coronavirus och orsakar allvarligare luftvägssjukdom. I slutet av 2019 upptäcktes en ny variant av viruset i Kina som har fått namnet covid-19. Covid-19 är en variant av sars och namnet står för coronavirus disease 2019.

Vad skiljer coronaviruset från en vanlig säsongsinfluensa?

Det är svårt att säga exakt vad som skiljer. I likhet med en säsongsinfluensa blir de flesta lindrigt sjuka men om man tillhör en riskgrupp kan det ge mycket allvarliga följder. Den stora skillnaden och det som gjort läget akut är att det är en helt ny sjukdom vilket innebär att inga människor arbetat upp immunitet mot den och det finns inga vaccin, vilket et gör mot en säsongsinfluensa. Därför kommer en mycket större del av befolkningen smittas.

ANNONS

Vilka symptom ger coronaviruset?

För de allra flesta liknar det en vanlig förkylning med snuva, feber, halsont och hosta. Huvudvärk, muskelvärk och ledvärk är också vanliga symptom som rapporterat. För en del som drabbas leder det också till allvarligare symptom såsom andningssvårigheter och lunginflammation.

Hur smittar coronaviruset?

Corona smittar genom direktkontakt mellan människor och genom droppar och sekret som utsöndras när en smittad person hostar eller nyser. Det är inte belagt att viruset smittar genom indirekt kontaktsmitta det vill säga genom droppar som landat på ytor eller föremål.

Finns det några särskilda riskgrupper?

Det är inte helt klarlagt än vilka som är särskilt utsatta. En kinesisk studie visar att äldre personer och personer med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes, är överrepresenterade bland de svåra fallen. Rapporter från Italien talar för att äldre över 85-år är särskilt utsatta.

Hur skyddar du dig själv och andra?

Främst genom att undvika kontakt med sjuka. Även att undvika att röra vid ögon och ansiktet. Genom att hosta eller nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta att spridas i din omgivning och att förorena dina händer.

Skyddar munskydd mot coronaviruset?

Nej munskydd skyddar inte den som är frisk från att bli smittad. Däremot kan den som är sjuk skydda sin omgivning genom att begränsa spridningen av droppar och partiklar från hosta och nysningar.

ANNONS

Vad finns det för råd om att resa utomlands?

Det är Utrikesdepartementet som ger råd och information om att resa. Besök deras hemsida för att få den senaste informationen.

Behöver jag vidta några åtgärder om jag varit på resa i ett riskområde men känner mig frisk?

Nej, om du inte uppvisar några symptom kan du leva som vanligt. Det viktiga är att stanna hemma om man känner sig de minsta sjuk. Om du är orolig eller har frågor kontakta 1177.

För att få de senaste uppdateringarna följ Folkhälsomyndighetens sida.

ANNONS