Äldre uppmanas att skyndsamt boka tid för vaccination mot covid-19

Region Halland meddelar att färre personer över 80 år vaccinerar sig mot covid-19 nu jämfört med i höstas. Nu uppmanar man till att skyndsamt boka en tid.
– Även äldre personer som är relativt friska kan drabbas hårt av covid-19, säger biträdande smittskyddsläkare Sandra Samuelsson.