Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

108 miljoner till konsulter

På drygt ett år har Region Halland köpt in konsulter för 108 miljoner kronor. Det motsvarar mer än halva underskottet för 2014.

Att anlita extern kompetens kostar. Under 2015 och första kvartalet av 2016 köpte Region Halland konsulttjänster för 108 miljoner - och då är inte bemanningsföretagens kostnader inräknade. Det kan jämföras med regionens underskott för 2014, som var på närmare halva den summan: 194 miljoner.
William Hedman, ekonomidirektör för Region Halland, tycker inte att siffrorna sticker ut.
- Med budget på åtta miljarder 2015 tycker jag att 108 miljoner i konsulttjänster på 15 månader ser relativt rimligt ut, säger han.

Regiondirektör Catarina Dahlöf har samma uppfattning.
– Jag har inte sett några jämförelser, men skulle tro att vi ligger ungefär på samma nivå som övriga landsting och regioner. En del av vårt uppdrag är ju också att stärka vårt lokala näringsliv, och i vår region finns väldigt många företag att upphandla tjänster från, säger hon.

IT är det största konsultområdet, tätt följt av tjänster inom fastighetsområdet. Tillsammans utgör dessa två poster drygt hälften av regionens totala inköp av konsulter.
Enligt Catarina Dahlöf är det ett medvetet val att inte bygga upp en omfattande IT-organisation som klarar alla uppdrag inom området.
– Det är ett gammalt beslut att vi ska använda extern kompetens på området. Vi är inte ett IT-bolag, utan ska lägga fokus på våra kärnverksamheter, säger hon.
Hon framhåller att konsulter främst bör användas för kortvariga insatser.
- När vi får uppdrag av tillfällig karaktär, och det finns en fungerande marknad på området, då handlar vi upp tjänsten. Men inte om det handlar om ett uppdrag som varar över längre tid, säger hon.

Alla konsultinsatser stämmer dock inte in på den beskrivningen. Ett av regionens längre konsultuppdrag gäller utvecklandet av ett ledningsstöd för produktions- och kapacitetsplanering i vården.
Uppdraget har pågått sedan 2012, och fakturorna från konsultföretaget Ledningsbolaget har hittills landat på 6,5 miljoner kronor.

Eva Osvald Gustafsson, direktör för genomförandet av regionens framtidsarbete, säger att målet är att öka tillgängligheten för patienterna genom att planera vårdprocessen bättre.
- Det handlar om ett helt nytt arbetssätt för att styra vården mot bättre produktion. Stödet behövs för att bättre kunna planera allt ifrån öppenvårdsbesök och operationer till att vi har rätt kompetens och bemanning. Halland såg behovet av detta tidigt, och vid den här tidpunkten fanns ingen med kompetens inom det område som behövdes.

6,5 miljoner på fyra år. Är det en rimlig kostnad?
- Det är givetvis väldigt mycket pengar. Men det kostar att utveckla den här typen av system, så är det bara, säger William Hedman.
- Att kunna planera vården så att vi använder resurserna så effektivt som möjligt är något som i allra högsta grad kommer patienterna till del, säger Catarina Dahlöf.
Enligt Eva Osvald Gustafsson fortsätter regionen att hyra in konsulttjänsten.
- Men nu är mycket av systemet utvecklat, så framöver ska vi bära detta i egen regi, säger hon.
Kommer regionens konsulttjänster öka eller minska framöver?
- I takt med digitaliseringen är jag ganska övertygad om att konsulttjänsterna inom IT kommer öka. Att vara IT-konsulter är inget vi har i uppdrag att ägna oss år. Men lösningarna blir ju också billigare efter hand, säger Catarina Dahlöf.