Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Visir, munskydd, långärmad rock och handskar behöver bara personal som hanterar de största riskerna använda. Region Hallands hygienrutin uppdaterades under torsdagen. Bild: Mikael Fritzon/TT
Visir, munskydd, långärmad rock och handskar behöver bara personal som hanterar de största riskerna använda. Region Hallands hygienrutin uppdaterades under torsdagen. Bild: Mikael Fritzon/TT

Ändrade direktiv för vårdpersonalens skydd

Rekommendationerna för vilken skyddsutrustning som ska användas av sjukvårdspersonalen vid vård av covid -19-patienter ändrades under torsdagen. "Ändringar har gjorts utifrån kunskapen vi har om viruset", säger smittskyddsläkare Maria Löfgren.

Rapporter om läkare utomlands som dött av covid -19 och vårdpersonal som vittnar om att de uppmanas arbeta utan munskydd och bara ärmar har fått vårdpersonal runt om i landet att frukta för sin egen säkerhet.

De nya rutinen för skyddsutrustning som Region Halland gick ut med på torsdagsförmiddagen bygger på Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Förtydliganden har gjorts kring vilken skyddsutrustning som krävs vid olika vårdmoment.

– Ändringarna har gjorts utifrån kunskapen om hur viruset smittas och sprids. Det bygger på kunskap från bland annat experter hos WHO. Viruset sprids genom dropp- och kontaktsmitta, säger Maria Löfgren.

Det finns fyra vårdnivåer, A-D, där A är den lättaste. Vårdpersonalen har då inte kontakt med patienten och riskerar inte att utsättas för stänk från kroppsvätskor. Till exempel kan det handla om att ställa in en matbricka till patienten och prata med den. Då behövs ingen personlig skyddsutrustning.

Nivå B där vårdpersonalen är i patientens närhet och riskerar stänk men inte har direkt kontakt ska vårdpersonal bära engångs plastförkläde utan ärm, skyddsglasögon och munskydd, alternativt visir och munskydd.

Vid nivå C där vårdpersonal har direkt kontakt med slemhinnor eller kroppsvätskor ska skyddsutrustningen från nivå B plus engångs undersökningshandskar användas. Långärmat plastförkläde eller vätsketät skyddsrock kan vara aktuell.

För nivå D, som kräver den högsta nivån av skyddsutrustning ska en speciell typ av andningsskydd användas av typen FFP3 eller FFP2.

– Eftersom smittan inte är luftburen behöver man bara andningsskydd i vissa sammanhang, säger Maria Löfgren.

Men Vårdförbundet ställer sig frågande till detta.

– Folkhälsomyndighetens rekommendationer skiljer sig från WHO:s. Vårdförbundet nationellt har skickat in en skrivelse där vi vill ha svar på bland annat på vilka grunder de har tagit fram sina rekommendationer, säger Margot Kamruddin, tillförordnad avdelningsordförande Vårdförbundet Halland.

Det finns också farhågor kring att skyddsutrustningen ska ta slut men enligt Maria Löfgren har Halland i dagsläget den skyddsutrustning som behövs. Om den tar slut kan kommuner och regionens verksamheter begära mer från den nationella samordning som görs vad gäller skyddsutrustning i Sverige.

Anders Jönsson, ordförande Hallands läkarförening, berättar att det finns en oro bland deras medlemmar.

– Vi är angelägna om att det ska finnas skyddsutrustning och vi fick senast förra veckan besked från arbetsgivaren att utrustningen vi har ska räcka en månad. Det kan förstås vara olika för olika arbetsplatser, säger han.