Fanns orostecken före dödsbranden i Vallda – men ingen varnade hemtjänstpatrullen

Kommunen visste. Det privata hemtjänstbolaget visste. Men kvinnorna i nattpatrullen var helt ovetandes om varningstecknen kring det äldre paret när de åkte på larmet.
Minuter senare befann de sig i ett eldhav – skapat av mannen på adressen. Ändå friar kommunen sig själv från ansvar.
– Vi inom nattpatrullen är vansinniga över det här, säger kvinnornas kollega Christel Jonasson.