Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inom det röda heldragna området vill Vattenfall bygga Kattegatt Syd. Det streckade området under markerar Stora Middelgrund. Bild: Vattenfall
Inom det röda heldragna området vill Vattenfall bygga Kattegatt Syd. Det streckade området under markerar Stora Middelgrund. Bild: Vattenfall

Vindkraftpark planeras i Falkenberg

Vattenfall vill bygga 80 vindkraftverk utanför Falkenbergs kust som kan förse över en halv miljon hushåll med energi. Vindparken planeras 25 kilometer från land och soliga dagar kommer man kunna se snurrorna.

Om ett decennium kan Falkenbergsborna få en ny horisont. Vattenfall tittar i dagsläget på möjligheten att bygga en vindpark 25 kilometer rakt ut från Falkenbergs kust och i klart väder kommer man kunna skymta vindkraftverken.

I dagsläget ser det ut att bli 80 stycken snurror inom en area på 177 kvadratkilometer.

– Teknikutvecklingen går snabbt framåt så med mer effektiva verk kan vi minska antalet, säger Vattenfalls projektledare Johan Weimenhög.

Projektet heter Kattegatt syd och ligger norr om Stora Middelgrund, där Vattenfall också kan komma att bygga en vindpark.

Totala projektkostnaden och finansieringen är i dagsläget inte klar då projektet är i uppstartsfasen och Vattenfall är igång med att söka alla tillstånd som krävs.

Kattegatt Syd kan ge flera nya arbetstillfällen

Val av plats beror på flera saker.

– Vi har gjort en omfattande analys av den svenska kusten och Kattegatt syd har ett bra vindläge och bottendjup. Det ligger nära systerprojektet Stora Middelgrund, så vi kan dra lärdomar från det projektet, säger Johan Weimenhög.

Vindkraftparken kommer producera 4,7 TWh, motsvarande el åt 780 000 hushåll och ansluter direkt till stamnätet. Men var är inte bestämt.

– Områden som undersöks är Väröbacka i Varberg och Skogaby, Laholm, säger Johan Weimenhög.

På sin hemsida skriver Vattenfall att samarbetet med lokalsamhället är viktigt. Både med lokala underleverantörer under byggtiden och efteråt. 30- 40 heltidsanställda tekniker beräknas behövas för driften av Kattegatt Syd.

Just samarbete med lokala aktörer ser Falkenbergs kommunalråd, Per Svensson (S), som en positiv effekt om Kattegatt syd och Stora Middelgrund blir av.

– Kanske vill de använda vår hamn, den är liten och flexibel. Det skulle ge arbetstillfällen.

Kommunalrådet är inte informerad

Kommunen har inte satt in sig i frågan då de inte hört talas om Kattegatt Syd än. Men utifrån att projektet ligger nära Stora Middelgrund går det att dra paralleller.

– Då båda projekten ligger i ekonomisk zon (som tar vid efter territorialgränsen cirka 22 kilometer från land, i ekonomiska zoner har regeringen sista ordet i frågan om att få bygga vindkraftverk, reds. anm.) har vi inget veto i frågan, men kommer utreda och föra fram våra åsikter, säger Per Svensson.

Att vindkraftverken kommer skymtas från land ser han inte som ett stort problem.

– De kommer ha mindre påverkan än Kattegatt Offshore, som ligger 7 kilometer från land.

I vinter kommer ett samråd hållas där allmänheten får en överblick av projektet.

Läs mer: Falkenberg mest positivt till vindkraft

Läs mer: Vattenfall går vidare med vindkraftplaner till havs

Läs mer: 26 vindkraftverk i havet är planen

Vindkraftprojekt längs Hallandskusten

Stora Middelgrund: Planeras av Vattenfall. 35 kilometer från Falkenbergs kust. 75 vindkraftverk, 3,6 TWh. Vattenfall övertog projektet av Universal vind 2019 som fått tillstånd för 108 vindkraftverk. Projektet är framskjutet då man bland annat måste ansöka om ett Natura 2000 tillstånd.

Kattegatt Syd: Planeras av Vattenfall ovanför Stora Middelgrund, 25 kilometer utanför Falkenbergs kust. Delvis i samma område som OX2 planerar sin park. 80 vindkraftverk, 4,7 TWh. Projektet är i uppstartsfasen, ej fått tillstånd än. Klar tidigast om 10 år.

Kattegatt Offshore: Projektet ägs av Favonius AB och planeras sju kilometer utanför Falkenbergs kust. 26 verk, 1 TWh. Har fått alla tillstånd, ska vara i drift senast 2024-03-10.

OX2: Planeras av OX2 AB 30 kilometer från Falkenbergs kust. 50- 83 verk. Jobbar med att få alla tillstånd klara, tidigast i drift 2030.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här