Varor värda 18 000 kronor stals ur förråd

Det har varit inbrott i ett källarförråd på Motellvägen.