Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

HN förklarar samverkansformen mellan skola, socialtjänst, polis och skola. Bild: Håkan Johansson
HN förklarar samverkansformen mellan skola, socialtjänst, polis och skola. Bild: Håkan Johansson

Vad innebär SSPF?

SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid och är en samverkansform som finns i flera kommuner och som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år.

SSPF är ett medborgarlöfte från hösten 2021 som kommunstyrelsen beslutade skulle starta i Falkenbergs kommun.

Enligt kommunens hemsida är syftet med SSPF att främja fungerande skolgång och fritid för ungdomar, samt att förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende. Det är också en samverkansform som ska motverka rekrytering till kriminella gäng.

Hur fungerar det?

• När det bedöms vara aktuellt med SSPF för en ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. Innan ett nätverksmöte bokas träffas samordnare, vårdnadshavare och ungdom för ett kartläggande samtal.

• Vilka som sedan medverkar på nätverksmötet varierar från ungdom till ungdom. Någon från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är alltid med.

• En gemensam åtagandeplan upprättas. Den innehåller mål för ungdomen. Där framgår också vad som ska göras, när det ska göras och vem som är ansvarig.

• Vårdnadshavaren behöver godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts och att information om ungdomen delas mellan dem.

När kan det bli aktuellt med SSPF?

SSPF-samverkan är ett stöd för familjer med ungdomar mellan 10-18 år och kan vara aktuellt om oron kring ditt barn/ungdom gäller något/några av följande exempel:

• Rör sig i olämpliga/destruktiva miljöer

• Oro kring kamratkontakter

• Utsätter sig för risker

• Misstankar om kriminella handlingar

• Bruk/försäljning av alkohol och/eller droger

• Skolk

Läs mer: Föräldrar varnas om barnens agerande på Snapchat

Läs mer: De ska motverka kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar

Läs mer: Barn i Falkenberg hängs ut på internet

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här