Utbildningsminister Mats Persson (L) brottas med kompetensbristen i Glommen

Snabbutbildning i stället för gymnasium, längre skoldagar och en tillbakagång till papper och penna.
Mats Persson (L) har många tankar om hur skolan ska se ut för att det i framtiden ska bli lättare att hitta folk till bristyrken. HN har träffat ministern i sommarstugan i Glommen för att prata om Halland, första året vid makten och om läget framöver.