Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Avverkad skog. Fällda träd i högar och numera mycket glest mellan träden i slänten ner mot Bobergs kustväg. Bild: Håkan Bergström

Trädfällningen kan kosta 2,2 miljoner kronor

Tre före detta Gekåsägare kan i egenskap av fastighetsägare på Grimsholmen söder om Falkenberg räkna med en straffavgift på 2,2 miljoner kronor för otillåten trädfällning.

Några tjänstemän från kommunen gjorde i förra veckan en stubbräkning på fastigheten Boberg 3:13 för att se hur många träd som fällts i det lilla skogspartiet som enligt detaljplanen skulle hållas orört.
Som HN tidigare berättat ägs tomten, där det förr var en sommarkoloni, av tre tidigare delägare i Gekås, Håkan Janson, Kent Gustafson och Rolf Johansson, genom det gemensamma bolaget Marstenen AB. De har låtit stycka fastigheten för att ge möjlighet till åtta nybyggda villor i området.

Men mellan den planerade villabebyggelsen och Bobergs kustväg, snett över vägen från parkeringen vid Grimsholmens naturområde, ska enligt detaljplanen ett skogsparti sparas, som bäddar in området så att det behåller sin trädbevuxna karaktär med bland annat tall och björk. En trädfällning där får inte ske utan marklov, vilket ger kommunen möjlighet att förhindra avverkning.
Men utan ett sådant marklov har fastighetsägaren – måhända genom förbiseende och för att förbättra utsikten från det kommande villaområdet – genomfört en omfattande avverkning.

När kommunens tjänstemän räknat stubbarna efter fällningen, så har man kommit fram till att inte mindre än 307 träd har fällts utan tillstånd. Definitionen på träd har då varit att stubbarna, innanför barken, överstigit tio centimeter i diameter.
Sådan otillåten trädavverkning bestraffas med en sanktionsavgift, där kommunen enligt gängse taxa begär strax över 11 000 kronor för varje avverkat träd. Den som har en matematisk förmåga inser därmed att 307 träd ger en sanktionsavgift på cirka 3,4 miljoner kronor – men då slår maxavgiften på 50 prisbasbelopp till, vilket motsvarar drygt 2,2 miljoner kronor.
Så det är den maxavgiften, 2 215 000 kronor, som kommunens ”stubbräknare” föreslår att bygglovsnämnden ska döma ut.

HN hade under tisdagen en kort kontakt med en av de tre fastighetsägarna, Håkan Janson, men han förklarar att han ”inte har någon kommentar i ärendet”.
Tidigare har Rolf Johansson, en annan av de tre ägarna, valt att inte uttala sig alls om fastigheten. Och den tredje ägaren, Kent Gustafson, har inte kunnat nås av HN.
Nu uppmanar kommunen fastighetsägaren att komma med ett yttrande, ifall man vill ha något sagt innan bygglovsnämnden vid sitt sammanträde den 24 november väntas besluta om sanktionsavgift.
Avgiften kan sedan överklagas, vilket möjligen gör att det drar ut på tiden innan frågan blir slutligt avgjord.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här