Sven JO-anmälde polisen – fick vänta 30 månader på svar

Sven och Inga-Lill Viklund polisanmälde en förskingring i februari 2021. Nästan tre år, åtskilliga påtryckningar genom samtal och en JO-anmälan senare lades ärendet ner.
– Mitt förtroende för polisen är nu väldigt svagt, säger Sven Viklund.