Svångremmen dras åt i partier utan partistöd

Hälften av alla partier i Falkenberg förlorade sitt partistöd för 2019 på grund av försenad inlämning av redovisningen. Slarvet innebär uteblivna intäkter på hundratusentals kronor vilket får konsekvenser för partiernas arbete under hela mandatperioden.