Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Helhetsgrepp. Förslag 1 C, det mest genomgripande förslaget, fick flest anhängare i kommunens undersökning om var gångtrafik ska prioriteras. Nu ska allmänhetens synpunkter och remissinstansernas yttranden sammanställas.

Stort stöd för bilfri innerstad

Förslaget med minst plats för bilar fick flest röster när kommunen presenterade sina visionsskisser för ett mer fotgängarvänligt centrum.

Sättet att presentera skisserna, på kommunens hemsida i stället för en fysisk utställning, var oprövat i Falkenberg men visade sig vara en succé. När svarstiden gick ut hade 381 personer svarat på enkäten.
 - Inget underlag för en folkomröstning men fler än vi hade förväntat oss, säger plan- och landskapsarkitekt Hanna Smekal som tillsammans med trafikplanerare Charlotte Ljung tagit fram skisserna.

Hon är särskilt nöjd med att även fritextfälten i hög grad har fyllts i av de som svarat på enkäten.
 - Jag känner mig ödmjuk inför gensvaret. De flesta har också hållit sig konstruktiva och deltagit i dialogen på ett fint sätt.
Majoriteten av de som svarat är mellan 20 och 65 år
Förslaget 1 C är det som fick mest positivt gensvar.    Det är det förslag som ger störst skillnad mot dagens situation med ett stort område där gångtrafik ges prioritet. Det är därmed också den skiss som lämnade störst utrymme för ett nytt helhetsgrepp på utformningen av centrum.
 - Det verkar som att allmänheten tycker att det är kul att vi vågar ta ett större grepp i frågan, säger Hanna Smekal.

Men enkäten var ingen bindande omröstning utan allmänhetens synpunkter ska, liksom remissvar från tio till femton olika instanser, lägga en grund för hur frågan ska behandlas vidare. 
 - Det är många som har engagerat sig, men det är viktigt att komma ihåg att de som väljer att svara är de som har en åsikt.

Nu ska svaren sammanställas och i slutet av februari hoppas Hanna Smekal att ett förslag kan lämnas till kommunstyrelsen som initierade projektet. 
 - Det här är en pusselbit i stadsutvecklingen. Parallellt pågår andra projekt med centrumutveckling men för att komma vidare måste man ibland avgränsa sig, säger hon om att frågan endast gällde fotgängare.

Sättet att presentera skisserna på hemsidan är som sagt nytt och det gjordes även en film om planerna som lades ut på kommunens sida och spreds i sociala medier. Presentationen har fått stor spridning.
 - Det är 45 800 personer som fått filmen i sitt flöde och 23 000 personer har börjat titta på den, säger Hanna Smekal.
Den som inte hade möjlighet att via hemsidan titta på förslagen och lämna sina synpunkter var välkommen på ett besök till kommunhuset för att där ta del av planerna.
 - Ett besök har vi haft.

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här