Storslagna planer för ny bro över Ätran läggs på is

Den nya gångbron över Ätran ”skulle” vara klar 2023. Verkligheten vittnar om något annat, nämligen att projektet är avbrutet.
– Kostnaderna skulle bli alldeles för höga för att kunna motivera det, säger Per Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.