Storsatsning för cyklisterna

Här satsar kommunen på att förbättra cykelbanorna.

ANNONS
|

Bland annat kommunens cykelstrategi och andra politiska mål ligger till grund för den storsatsning på cykelbanor som görs i år. I budgeten finns 11.8 miljoner kronor extra som ska användas för beläggningsarbeten.

–Vi är väldigt, väldigt glada för att vi får asfaltera. Det är verkligen välbehövligt, säger Anette Lomarker, driftingenjör i Falkenberg.

I två omgångar, 2015 och 2016, har en konsult utrett cykel- och gångbanornas standard. I rapporterna har det framgått vilka banor som har störst behov av ny beläggning. Därefter har en plan tagits fram för i vilken takt och omfattning beläggningsarbetena ska göras. Kostnaden för åtgärderna schablonberäknades till 11.8 miljoner kronor.

ANNONS

–Det är inte alltid så att de cykelbanor som har störst behov av ny beläggning blir åtgärdade först. Det hänger ihop med andra planerade väg- och grävarbeten som ska göras. Det kan till exempel handla om att vi vet att det ska grävas ner kabel. Då inväntar vi tills det blir gjort för att undvika dubbelarbete, säger Anette Lomarker.

Under beläggningssäsongen som sträcker sig från vår till höst kommer det att synas många asfaltsbilar i kommunen. Bland annat gång- och cykelvägar på Hjortsberg, Slätten och Fajans ska få ny asfalt. Sanddynevägen är en annan prioriterad cykelväg som ska åtgärdas.

– Den ingår ju i Kattegattleden, därför vill vi göra den så tidigt som möjligt, säger Anette Lomarker.

Hur mycket pengar som ska läggas på varje enskild sträcka är inte bestämt ännu.

I samband med att beläggningsarbetena görs kan gång- och cykelbanorna komma att vara avstängda under några dagar.

– Ibland måste gamla trädrötter grävas upp som kan göra att arbetet tar lite längre tid. Det är klart att det blir en viss olägenhet när vi utför arbetet, men det blir desto bättre när det är klart.

Gång- och cykelbanor i kommunens centralort är oftast försedda med gatubelysning. Därför kommer det i regel inte att målas några kant-eller mittlinjer.

ANNONS

– Det är svårt att separera gångtrafikanter och cyklister, säger Anette Lomarker.

Sammanlagt tio mil cykel- och gångbanor ligger inom kommunens ansvarsområde i centralorten. Där kommunens åtaganden slutar tar Trafikverket eller vägföreningar över ansvaret.

Kommunens jättesatsning på cykelbanor gäller centralorten. Till liknade arbeten på landsbygden kan den extramiljon som satsas på lokalsamhällena årets budget användas.

ANNONS