Stormig debatt i KF när vindkraftens framtid i Falkenberg avgjordes

När vindkraftens framtid i Falkenberg skulle avgöras gick debatten från extremer till extremer: ”Arbetsplatser kommer försvinna i södra Sverige”, sa ena sidan. ”Vi kommer inte ha en enda tom plats där det inte står en vindsnurra”, sa den andra.