Socialnämnden i Falkenberg spräcker budgeten med miljoner

Falkenbergs kommuns nämnder redovisar en sammanlagd budgetavvikelse på 28 miljoner kronor för 2022. Tuffast är det för socialnämnden. Trots det kommer kommunen göra ett stort överskott totalt sett.
– Vi har andra stora intäkter som gör att vi får ett bra resultat, säger Lotta Jönsson, tillförordnad ekonomichef i Falkenbergs kommun.

ANNONS
|

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 18 miljoner kronor jämfört med budget.

– Men då har de haft fler barn och elever i sin verksamhet. 14 av de 18 miljoner är för att nämnden har legat för lågt i sin budget sett till antal barn och elever, säger Lotta Jönsson.

När det gäller socialnämnden så har den ett budgetunderskott på 6,3 miljoner.

– Socialnämnden har haft färre brukare än budgeterat. På grund av färre insatser hos brukare så har nämnden haft en för hög budget. Så socialnämndens egentliga underskott är på 29,8 miljoner kronor. Det framgår kanske inte av siffrorna, säger Lotta Jönsson.

ANNONS

Vilken nämnd har den tuffaste ekonomiska utmaningen framåt?

– Det är väl socialnämnden i så fall som har ett faktiskt underskott på nästan 30 miljoner. Vi kommer att skriva mer om det i årsredovisningen att förklaringen bakom underskottet är högre kostnader för externa placeringar, att det inte finns någon budget för skyddat boende och merkostnader till följd av pandemin som varit.

– Volymöverskottet är inom hemtjänsten där det varit färre timmar. Det är svårt att ställa om personalstyrkan efter en överbemanning.

Tror du att det kan komma varsel inom hemtjänsten?

– Nej, det har jag svårt att se eftersom vi har svårt att rekrytera personal till omsorgen. Jag tror att nämnden håller hårt i den personal som vi har.

Hur ska socialnämnden få bukt med sitt underskott?

– Det är inte första gången som det ser ut såhär, utan det började när pandemin drog igång när äldre inte ville ha så mycket hembesök eftersom de var rädda för covid. Kanske är nämnden lite förvånad över att besöken från hemtjänsten inte gått tillbaka till normala nivåer igen, säger Lotta Jönsson, som berättar att det finns förslag till åtgärder utan att varsla personal.

För kultur-, fritids- och tekniknämnden så överstiger elkostnaderna budgeten med 26,1 miljoner kronor, vilket är en stor del av nämndens totala underskott på 28,6 miljoner.

ANNONS

I slutändan så kommer Falkenbergs kommun göra ett stort överskott för 2022.

Kommunen kommer landa ett starkt ekonomiska år i nivå med föregående år som slutade med ett resultat på 164 miljoner kronor. Främsta orsakerna till det starka resultatet 2022 är ökade skatteintäkter och ökade statsbidrag.

– Det slutgiltiga resultatet för 2022 kommer att presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 4 april, säger Lotta Jönsson.

LÄS MER:Inflationschock: Falkenbergs kommuns pensionskostnad ökar med 90 miljoner

LÄS MER:Kommunstyrelsen fick in tiotals miljoner på affärsverksamhet

LÄS MER:Glädjebeskedet: Falkenbergs kommun går 200 miljoner plus

ANNONS