Skolutredningen klar – byskolorna räddas kvar

I dag släpps förslagen till Falkenbergs framtida skolorganisation. De politiska blocken är ense: landsortsskolorna räddas kvar.

ANNONS
|

Flera års väntan är snart över. Nu har den stora, genomgripande skolutredningen mynnat ut i två snarlika förslag från vardera politiskt block. I nästa vecka kommer frågan upp till beslut i barn- och utbildningsnämnden.

Gemensamt för både förslaget från både Alliansen+ och oppositionen är att ingen landsbygdsskola tvingas till nedläggning. Däremot kommer kartan för Falkenbergs för- och grundskolor till stora delar ritas om.

De båda politiska förslagen bygger övervägande på tjänstemännens förslag som offentliggörs i dag. Huvudfrågan gäller hur kommunen ska möta befolkningsexpansionen där den sker.

Läs mer:

Skolkartan ritas helt om

Ohelig allians räddar byskolor

ANNONS

Pakten om byskolor kan spricka

"Det finns inget stöd i fullmäktige"

Mer information och en mer utförlig redogörelse av de olika förslagen med kommentarer kommer senare under eftermiddagen.

ANNONS