Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Skolor byggs ut med paviljonger

Både Hjortsbergsskolan och Fajansskolan ska få nya paviljonger. Det beror på att särskolan blir kvar på Hjortsberg och ny stadieindelning på Fajans.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade i början av månaden att särskolan ska vara kvar på Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan. Tidigare planer var att flytta särskolan till Söderskolan i Heberg.

Beslutet att låta särskolans elever vara kvar i sina nuvarande lokaler innebär bland annat att lokalerna på Hjortsbergsskolan inte räcker till. Fyra nya klassrum behövs. De ska rymmas i en paviljong som ska placeras någonstans på skolans område. Barn- och utbildningsförvaltningen räknar med att det kommer att kosta fyra miljoner kronor att förbereda för uppställning av paviljongerna. Det är lika mycket som det skulle ha kostat att anpassa lokalerna på Söderskolan som var tänkta för särskolan. Hyran för paviljongerna är beräknad till en miljon kronor per år. 

Även på Fajansskolan ska det sättas upp paviljonger. Under 2017 ska skolan kompletteras med två klasrum och samma sak 2018. I dag går det 168 elever på skolan. I höst ökar elevantalet till 195.  I dag när det går mellan 25 och 35 elever i varje klass finns det utrymme för 175 elever.

Enligt den nya förskole- och grundskoleplanen ska Fajansskola bli en F-6-skola från och med 2018. Därför krävs större utrymmen. En utredning om Fajansskolan visar att det inte är möjligt att göra om de delar av Fajansskolan som i dag är skyddsrum till skollokaler. Det går heller inte att göra om förskolans lokaler till skollokaler eftersom det skulle innebära ett ökat behov av förskoleplatser på andra ställen. Därför behövs en paviljong med två klassrum från och med höstterminen. När Fajansskolan blir F-6 skola året därpå kommer det att behövas ytterligare en paviljong. 

Kostnaden för att ställa upp en paviljong med två klassrum på Fajansskolan är beräknad till 2,5 miljoner kronor. Hyran beräknas till en halv miljon per år. Kommunfullmäktige ska godkänna de båda investeringarna. 

Fler nyheter om Falkenberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här