Selma Nilevalds företag kombinerar virkning med sociala medier

Frisören Selma Nilevald, 24, har två stora intressen: Virkning och sociala medier. Hennes relativt nystartade företag lyckas kombinera båda.
— Tantlivet är nya grejen, säger hon.