Satsning på fler naturguider

Utbildning för guider med fokus på vatten. Ätrans vattenråd satsar på att utbilda fler till naturguider.