Särskolan i Falkenberg bedrivs i utdömda lokaler: ”Skriker mögeldoft”

För sju år sedan riktades det kritik mot att delar av särskolan skulle flytta till Gula villan.
I dag bedrivs den fortfarande i samma lokaler, som sedan höstterminens start haft problem med fukt- och vattenskador.