Samtliga partier enas om ny politisk riktning för Falkenberg

Efter en tid av hårda tongångar och tuffa strider i fullmäktige verkar politikerna nu lyckats komma överens. Sedan en tumultartad start i ärenden har Falkenbergs politiker enats om en ny politisk viljeinriktning för kommunen.