Sällsynt jordtyp orsak till syraangripna pumpar vid Argus-bygget

Det var inte kemikalieutsläpp från den gamla garverifabriken som orsakade de sönderfrätta vattenpumparna vid bygget av Argus. Förklaringen till angreppet är i själva verket lika ovanlig som naturlig. Förekomst av sulfidjord, tidigare okänd i Falkenberg, skapade en naturlig kemisk reaktion när grundvattennivån sänktes.