Så vill Falkenberg bygga ut busslinjerna – Gekås och Skrea strand nämns i remissvar

Nya stadsdelen Tröingedal med tillhörande grundskola är Falkenbergs största investering någonsin. Men hur blir det med stadsbussar till området? Kommunen ser det som en självklarhet att Hallandstrafiken har kollektivtrafiken på plats inför höstterminen 2025.