Så ska vägarna till den nya stadsdelen Tröingedal bli

Arbetet för att hantera den ökade trafiken till och från Tröingedal i Falkenberg pågår för fullt. Men hur ska det bli och se ut när det är klart?
HN reder ut nya rondeller, cykelvägar samt på- och avfarter.