Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Socialdemokraten Per Svensson. Nu vill han ha svar på om den borgerliga ledningen för socialnämnden anser att Frösunda sköter sitt uppdrag. Bild: Ola Folkesson/arkiv

(S) vill ha svar om Frösundas omsorg

Den socialdemokratiska oppositionen väcker nu frågan om vårdföretaget Frösunda verkligen driver grupp- och servicebostäder med tillräcklig kvalitet i Falkenbergs kommun.

I en interpellation i kommunfullmäktige vill oppositionsrådet Per Svensson (S) att socialnämndens moderata ordförande Rie Boulund besvarar ett flertal frågor kring Frösundas entreprenad, bland annat om hon anser att Frösunda bedriver en verksamhet enligt kommunens och lagens kvalitetskrav. Men också en fråga om hon tycker att Frösunda ”bidrar till att göra omsorgen i kommunen till en attraktiv arbetsplats”.
Att frågan lyfts politiskt är inte så förvånande, eftersom Frösunda kraftfullt har kritiserats sedan man tog över driften av 17 grupp- och servicebostäder för i huvudsak personer med utvecklingsstörning.

Vid socialnämndens senaste sammanträde var kommunens egen kvalitetsgranskning av Frösunda uppe till diskussion, där det framkom att Frösunda på sina håll har problem med att befästa arbetsrutinerna och säkerställa kvalitetsarbetet.  Nästan hälften av dem som besvarat en personalenkät ansåg till exempel att brukarnas fritidsaktiviteter bara delvis tillgodosågs, eftersom det funnits svårigheter att få in vikarier när personal saknats.
FUB, intresseorganisationen för personer med utvecklingsstörning, har också nyligen uppmanat kommunen att ”sluta blunda för den allvarliga situationen på Frösunds grupp- och serviceboenden”.

Även anhöriga till de boende på en av Frösundas enheter har nyss skriftligen vänt sig till kommunen och förklarat sin oro över den otrygghet och osäkerhet som sprids när Frösunda inte lyckas upprätthålla en personalkontinuitet.
Nu senast har anställda i kommunens eget LSS-team kompletterat kvalitetsgranskningen med att påpeka vissa anmärkningsvärda brister, till exempel om ett boende ”där brukarna inte fick komma ut på promenader och aktiviteter under flera månader då det saknades personal”.

I sin interpellation anger också Per Svensson (S) att skyddsombudet inom Kommunal gått in med en begäran om att arbetsgivaren snabbt måste åtgärda allvarliga arbetsmiljöproblem på tre boenden.
Frösunda anser å sin sida, senast nu i somras i HN, att man sätter kunden i centrum, att man av det skälet förändrar arbetssätten vilket inledningsvis kan skapa oro bland personalen, men att man alls inte har de problem som målas upp.

Men vad säger socialnämndens ordförande Rie Boulund (M)? Är hon bekymrad över förhållandena hos Frösunda?
– Vi följer återkommande upp kvalitén hos Frösunda. Jag anser inte att vi är vid en punkt där jag känner mig bekymrad över situationen, säger hon.